ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τι είναι η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη;

Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα που πραγματοποιείται μέσα από την καρδιά, δίνοντας μας περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες (τοπογραφικά και λειτουργικά) αλλά και τη δυνατότητα για δυναμικές δοκιμασίες.

Πως γίνεται η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη;

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι μία επεμβατική διαγνωστική δοκιμασία. Για την πραγματοποίηση της απαιτείται παρακέντηση μίας φλέβας του ασθενούς (στην συντριπτική πλειοψηφία της μηριαίας φλέβας) και η εισαγωγή ειδικών θηκαριών μέσα από τα οποία  προωθούνται ειδικοί καθετήρες (ηλεκτρόδια) στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες. Ακολούθως καταγράφονται στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος αγωγής της καρδιάς ενώ επιπλέον διενεργούνται ειδικές δοκιμασίες μέσω των ηλεκτροδίων με ή άνευ χορήγηση κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. 

Πότε πραγματοποιείται;

Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος μπορεί να απαιτηθεί στα πλαίσια διερεύνησης επεισοδίων απώλειας συνείδησης, διάγνωσης ή/και ταξινόμησης καρδιακών αρρυθμιών ή για την σταδιοποίηση του κινδύνου από απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Η διαγνωστική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι σχετικά ασφαλής, ωστόσο επεμβατική, εξέταση. Συνολικά οι επιπλοκές ανέρχονται στο 2% με την πλειοψηφία να σχετίζεται με την ίδια τη διαδικασία του καθετηριασμού του περιφερικού φλεβικού στελέχους (με κυριότερη το τοπικό αιμάτωμα). Στα πλαίσια της εξέτασης μπορεί να προκληθεί κολπική μαρμαρυγή (συνήθως ανατάσσεται πριν την έξοδο του ασθενούς από το ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο). Μπορεί επίσης να εμφανισθούν απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες στα πλαίσια του ειδικού ελέγχου οι οποίες όμως είναι «θεμιτό» να συμβούν ώστε να τεθεί διάγνωση – οι αρρυθμίες αυτές στο ασφαλές περιβάλλον του ηλεκτροφυσιολογικού εργαστηρίου ανατάσσονται με κατάλληλους χειρισμού, ενώ αν εμφανιζόντουσαν εξωνοσοκομειακά θα ήταν πιθανώς θανατηφόρες. Τέλος σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν περιγραφεί καρδιακές μηχανικές επιπλοκές και θάνατος.