ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ PFO-ASD

ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ PFO-ASD

Η σύγκλειση μεσοκολπικού ελλείματος (atrial septal defect) ή ανοικτού ωοειδούς τρήματος (PFO) είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί είτε χειρουργικά από καρδιοχειρουργό ή διακαθετηριακά από επεμβατικό καρδιολόγο.

H διακαθετηριακή σύγκλειση διενεργείται στο χώρο του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ακτινοσκοπικό μηχάνημα και κατάλληλη υποδομή για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών. Ο επεμβατικός καρδιολόγος παρακεντά την μηριαία φλέβα – βρίσκεται κοντά στο πόδι –  εισάγει ένα θηκάρι και από εκεί προωθεί όλα τα απαραίτητα υλικά μέσω του φλεβικού δικτύου στο τον δεξιό κόλπο. Η συσκευή σύγκλεισης -αποτελείται συνήθως από δύο δίσκους- προωθείται επί ειδικών συρμάτων και απελευθερώνεται στην κατάλληλη θέση με ειδικό μηχανισμό. Η επέμβαση καθοδηγείται με ακτινοσκόπηση και υπερηχοκαρδιογραφία (διοισοφάγειο ή ενδοκαρδιακή). Την επόμενη ημέρα ο/η ασθενής επιστρέφει στις δραστηριότητες του.

Όπως κάθε επεμβατική πράξη υπάρχουν κίνδυνοι, ωστόσο τα σημαντικά συμβάματα είναι σπανιότατα.  Τα βιβλιογραφικά περιγραφόμενα ποσοστά επιτυχίας σύγκλεισης άμεσα είναι ~100% και μετά από ένα χρόνο απόλυτη σύγκλειση υπάρχει σε ποσοστά 93-96%. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν επιπλοκές από το σημείο παρακέντησης της περιφερικής φλέβας, μηχανικές επιπλοκές κατά την τοποθέτηση, κολπικές αρρυθμίες (0,5 – 15%), άμεσες ή απώτερες θρομβωτικές επιπλοκές (1-2%), περικαρδιακή συλλογή ή επιπωματισμός (0,5 – 1%), εμβολισμός της προσθετικής συσκευής (0,9-1,3%). Ο κίνδυνος μακροπρόθεσμης ανάγκης καρδιοχειρουργικής παρέμβασης ή θνητότητας περιγράφεται σε λιγότερο από 1 στις 1000 περιπτώσεις.