ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Αποτελεί τη συχνότερη μη-ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Στην διατατική μυοκαρδιοπάθεια αυξάνονται οι εσωτερικές διαστάσεις της αριστερής ή και της δεξιάς κοιλίας, ενώ επηρεάζεται και η συστολική τους απόδοση…

ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΕΣ

Η μυοκαρδιοπάθεια από στρες γνωστή και ως σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς ή μυοκαρδιοπάθεια τύπου Takotsubo αποτελεί μία οντότητα που χαρακτηρίζεται από, συνήθως παροδική, δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας…

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Αποτελεί την ολιγότερο συχνή μυοκαρδιοπάθεια. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός δύσκαμπτου και ανένδοτου μυοκαρδίου το οποίο εμποδίζει την διαστολική πλήρωση…

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ορίζεται ως η αύξηση του πάχους των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας η οποία δε μπορεί να εξηγηθεί από τις συνθήκες φόρτισης αυτής…