ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

Η δοκιμασία αυτή συνίσταται στη συνεχή καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενώ ο ασθενής υποβάλλεται σταδιακά σε προοδευτικά αυξανόμενου βαθμού σωματική κόπωση βάσει ειδικού πρωτοκόλλου. Ο καρδιολόγος παρατηρεί την πιθανή μεταβολή του ηλεκτροκαρδιόγραφηματος ως προς την εμφάνιση μεταβολών συμβατών με ύπαρξη σημαντικής ισχαιμίας, τον καρδιακό ρυθμό καθώς και την εμφάνιση, επιδείνωση ή βελτίωση έκτακτων συστολών. Παράλληλα μετράται σε τακτικά διαστήματα η αρτηριακή πίεση του ασθενούς, ενώ ζητείται από τον ασθενή να αναφέρει την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως πόνος ή δύσπνοια. Μετά την ολοκλήρωση της σωματικής δραστηριότητας (περπάτημα σε ειδικό τάπητα ή κίνηση σε στατικό ποδήλατο) η παρακολούθηση συνεχίζεται για μερικά λεπτά. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 15-20 λεπτά.

Σκοπός της δοκιμασίας κόπωσης είναι να επιβεβαιώσει την κλινική υποψία στεφανιαίας νόσου, να σταδιοποιήσει τον κίνδυνο μελλοντικών δυσμενών συμβαμάτων ή να παρακολουθήσει την εξέλιξη αρρυθμιολογικών φαινομένων (που προϋπάρχουν) κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Σήμερα η δοκιμασία κόπωσης όσον αφορά τη διάγνωση στεφανιαίας νόσου έχει υποβαθμιστεί από τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα σε λειτουργικές δοκιμασίες με ταυτόχρονη υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση (π.χ. stress-echo) οι οποίες και εμφανίζουν μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια.

Η δοκιμασία αυτή είναι σχεδιασμένη για να προκαλεί αυξημένες απαιτήσεις καρδιακού έργου ώστε να αναδειχθούν παθολογικές καταστάσεις που υπάρχουν αλλά παραμένουν σιωπηλές σε συνθήκες ηρεμίας. Είναι επομένως εύκολα κατανοητό ο λόγος για τον οποίο έχει αντένδειξη να εκτελείται σε υποψία οξείας παθολογίας όπως οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ή μυοκαρδίτιδα ή σε καταστάσεις στις οποίες ο κίνδυνος για επιπλοκές είναι αυξημένος π.χ. σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας. Τέλος δεν έχει νόημα να εκτελείται όταν το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας έχει διαταραχές που δεν επιτρέπουν την διάγνωση μέσω των αναμενόμενων μεταβολών κατά τη διάρκεια της κόπωσης.

Για τη διενέργεια της εξέτασης ο ασθενής καλό είναι να μην έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τροφής ή υγρών 2-3 ώρες πριν την εξέταση, θα πρέπει να φορά κατάλληλα υποδήματα και ρούχα που δε θα εμποδίσουν την άσκηση. Επιπλέον, συνήθως πρέπει να διακοπούν 2-3 ημέρες πριν την εξέταση φαρμακευτικές ουσίες όπως β-αποκλειστές.