ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Cardiac Resynchronization Devices (CRT)

Οι συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) αποτελούν προηγμένη θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια – η θεραπεί αυτή καλείται επίσης αμφικοιλιακή βηματοδότηση. Πρόκειται για θεραπεία μέσω χρήσης συσκευής και όχι φαρμάκου. Αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα στον αλγόριθμο κλιμάκωσης της αγωγής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που δε βελτιώνεται η συμπτωματολογία τους παρά τη χρήση της μέγιστης δυνατής φαρμακευτικής αγωγής.

Οι διατάξεις των συσκευών CRT μοιάζουν με αυτές των βηματοδοτών ή των απινιδωτών. Αποτελούνται από την γεννήτρια με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο και τα ηλεκτρόδια. Η γεννήτρια ωστόσο έχει λίγο μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό που συνήθως έχουν οι απλοί βηματοδότες. Η άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι φέρουν ένα επιπλέον ηλεκτρόδιο. Συνολικά δηλαδή φέρουν ένα ηλεκτρόδιο που τοποθετείται στον δεξιό κόλπο της καρδιάς, ένα ηλεκτρόδιο που τοποθετείται στη δεξιά κοιλίας της καρδιάς και ένα ηλεκτρόδιο (επιπλέον) το οποίο τοποθετείται στον στεφανιαίο κόλπο. Ο στεφανιαίος κόλπος είναι η μεγάλη φλέβα της καρδιάς. Προωθώντας ένα καλώδιο εντός αυτού επιτυγχάνεται (λόγω ανατομικής γειτνίασης) η απευθείας βηματοδότηση της αριστερής κοιλίας. Η διαδικασία εμφύτευσης, αν και πιο απαιτητική τεχνικά, είναι λίγο έως πολύ είναι παρεμφερής με αυτή της τοποθέτησης συμβατικού βηματοδότη και φέρει αντίστοιχους κινδύνους (δείτε αντίστοιχη σελίδα). Εάν ο ασθενής φέρει ήδη βηματοδότη ή απινιδωτή είναι δυνατή η αναβάθμιση του συστήματος με την εμφύτευση ενός επιπλέον ηλεκτροδίου και αντικατάσταση της απλής γεννήτριας με γεννήτρια CRT.

Οι συσκευές CRT αν και μπορούν να λειτουργήσουν ως βηματοδότες (δηλαδή να υποκαταστήσουν το σύστημα αγωγής όταν δεν ανταποκρίνεται) έχουν κύριο σκοπό να αντικαταστήσουν κατά το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό  το «φυσιολογικό» σύστημα αγωγής το οποίο λειτουργεί μεν, αλλά όχι με τον σωστό τρόπο. Αναλαμβάνει δηλαδή να αντικαθιστά το σύστημα αγωγής και να μεταδίδει τα ηλεκτρικά ερεθίσματα κατά τρόπο που θα γινόταν αν το τελευταίο ήταν απολύτως υγιές. Αυτό έχει αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη μηχανική συστολή της καρδιάς και τη βελτίωση της συμπτωματολογίας του ασθενή. Επομένως προσδωκούμε όφελος από την εμφύτευση συσκευών CRT σε ασθενείς με α) καρδιακή ανεπάρκεια που δεν ανταποκρίνονται στην φαρμακευτική αγωγή και β) συγκεκριμένες ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές οι οποίες συντελούν στη μη απολύτως συντονισμένη μηχανική συστολή του καρδιακού μυ. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει επίσης ένδειξη για απινιδωτή τότε κατάλληλες συσκευές CRT μπορούν να το υποστηρίξουν και αυτό (σε αυτή την περίπτωση καλούνται CRT-D, έναντι των CRT-P που δεν έχουν δυνατότητα απινίδωσης).

Αν φέρετε συσκευή  CRT πρέπει να αποφεύγετε τα ισχυρά μαγνητικά πεδία (όπως π.χ. στον έλεγχο του αεροδρομίου) διότι είναι πιθανό να επηρεάσουν τη λειτουργία της (το φαινόμενο αυτό είναι περιορισμένο στα νεότερα μοντέλα).