ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Αποτελεί τη συχνότερη μη-ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια.

Στην διατατική μυοκαρδιοπάθεια αυξάνονται οι εσωτερικές διαστάσεις της αριστερής ή και της δεξιάς κοιλίας, ενώ επηρεάζεται και η συστολική τους απόδοση.

Σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών δεν αναγνωρίζεται συγκεκριμένη αιτία (ιδιοπαθής) ενώ σε άλλες περιπτώσει αναγνωρίζονται αίτια όπως ή προηγηθείσα μόλυνση από ιούς, αλκοολισμός, χρήση κοκαΐνης, β-μεσογειακή αναιμία, λήψη ορισμένων κυτταροστατικών φαρμάκων, περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια, χρόνια επίμονη ταχυκαρδία, μόλυνση από τρυπανόσωμα Cruzi. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για κληρονομούμενη διαταραχή (συνήθως αυτοσωμικιύ επικρατούς τύπου).

Μπορεί να προσβάλει άτομα όλων των ηλικιών, αλλά είναι συχνότερη σε άτομα μέσης ηλικίας και στους άνδρες. Η διάγνωση τίθεται υπερηχοκαρδιογραφικά, ενώ συνήθως απαιτείται εκτεταμένος έλεγχος τόσο για να αποκλειστούν άλλες καταστάσεις όσο και για να καθοριστεί η ακριβής αιτιολόγια.

Η συνήθης κλινική εμφάνιση της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας είναι αυτή της καρδιακής ανεπάρκειας με τα σημεία και τα συμπτώματα αυτής – άλλοτε εισβάλει απότομα, άλλοτε σταδιακά. Αντίστοιχα κατευθύνεται και η αντιμετώπιση της.