ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία πολύπλοκη, χρόνια πάθηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του οργανισμού να ρυθμίσει ικανοποιητικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, η συγκέντρωση της οποίας αυξάνεται. Η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη είναι η ενδοκρινολογία.

Ωστόσο, η ύπαρξη και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη απασχολεί ιδιαίτερα τους καρδιολόγους καθώς το νόσημα αυτό συνδέεται ισχυρά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη έχουν διπλάσια έως τετραπλάσια πιθανότητα να εκδηλώσουν στεφανιαία νόσο και έως οκταπλάσια πιθανότητα να εκδηλώσουν καρδιακή ανεπάρκεια. Υψηλότερη είναι επίσης η πιθανότητα για νόσο των καρωτίδων καθώς και των λοιπών περιφερικών αγγείων. Η αγγειακή νόσος εν γένει είναι πιο επιθετική σε άτομα που πάσχουν από διαβήτη σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Τέλος ο σακχαρώδης διαβήτης (ιδίως ο ινσουλινοεξαρτώμενος) συνδέεται με αύξηση του αρρυθμιολογικού κινδύνου – κατά τις περιόδους υπογλυκαιμίας.

Σημειώνεται ότι ο σακχαρώδης διαβήτης και η αρτηριακή υπέρταση συχνά συνυπάρχουν, αποτελώντας έναν φαύλο κύκλο που συνδέεται επίσης με τη στεφανιαία νόσο. Τα νοσήματα αυτά συνδέονται με κοινά παθοφυσιολογικά μονοπάτια και καταλήγουν σε μακροσκοπική νόσο που χρήζει συνολικής αντιμετώπισης. Στην κλινική πράξη η συνύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη αυξάνει τον εκτιμώμενο 10-ετή κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα με αποτέλεσμα την ανάγκη για πιο επιθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης ή της δυσλιπιδαιμίας. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη μπορεί να έχουν άτυπες εκδηλώσεις επί οξέων συμβαμάτων, χαρακτηριστικά μπορούν να υποστούν ακόμα και οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς να πονέσουν.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του σακαχαρώδη διαβήτη ανέδειξαν μια νέα κατηγορία φαρμάκων, τους αναστολείς συμεταφοράς γλυκόζης-νατρίου (SGLT-2is) που φαίνεται να έχουν προσθετική θετική επίδραση στους καρδιοπαθείς. Σήμερα αποτελούν θεραπεία εκλογής του σακχαρώδη διαβήτη σε άτομα που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές μελέτες για την πιθανή ευεργετική δράση των φαρμάκων αυτών ακόμα και σε ασθενείς που δεν πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.