Παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας

Γράφει ο Δημήτριος Βραχάτης, Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας και πώς αντιμετωπίζονται

Η τριγλώχινα βαλβίδα παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της σωστής ροής του αίματος
μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας. Οι παθήσεις που επηρεάζουν την
τριγλώχινα βαλβίδα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καρδιαγγειακές επιπλοκές εάν
δεν διαγνωστούν με ακρίβεια και δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Οι παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας χωρίζονται γενικά σε δύο κύριες κατηγορίες: την
ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας (TR) και τη στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας. Η
ανεπάρκεια, η πιο συχνή από τις δύο, εμφανίζεται όταν η βαλβίδα δεν κλείνει σωστά, με
αποτέλεσμα τη ροή του αίματος πίσω στον δεξιό κόλπο κατά τη διάρκεια της κοιλιακής
συστολής. Η στένωση της τριγλώχινας, αντίθετα, αφορά τη στένωση της βαλβίδας,
εμποδίζοντας τη ροή του αίματος από τον κόλπο προς την κοιλία.

Αιτίες και παράγοντες κινδύνου

Η αιτιολογία των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας είναι ποικίλη και περιλαμβάνει τόσο
συγγενείς όσο και επίκτητους παράγοντες. Οι συγγενείς καταστάσεις, όπως η ανωμαλία
Ebstein, είναι παρούσες κατά τη γέννηση και επηρεάζουν τη δομική ακεραιότητα της
βαλβίδας. Οι επίκτητες αιτίες περιλαμβάνουν ρευματικές καρδιοπάθειες, ενδοκαρδίτιδα
(λοίμωξη των καρδιακών βαλβίδων) και τη χρήση ορισμένων φαρμάκων ή παράνομων
ναρκωτικών που μπορούν να βλάψουν τις καρδιακές βαλβίδες.

Οι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης παθήσεων της
τριγλώχινας βαλβίδας είναι η ηλικία, το ιστορικό λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας, η παρουσία
άλλων καρδιακών παθήσεων, όπως παθήσεις της αριστερής βαλβίδας, και παθήσεις που
οδηγούν σε διόγκωση της δεξιάς καρδιάς και αυξημένη πίεση, όπως η πνευμονική
υπέρταση.

Συμπτώματα και κλινικές εκδηλώσεις

Τα συμπτώματα των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας συχνά εκδηλώνονται ως γενικά
συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας λόγω της ανάδρομης ροής του αίματος ή της
απόφραξης που προκαλείται από τη δυσλειτουργία της βαλβίδας. Αυτά περιλαμβάνουν
κόπωση, πρήξιμο των ποδιών και της κοιλιάς (οίδημα), παλμούς στις φλέβες του λαιμού
και, σε σοβαρές περιπτώσεις, ηπατική συμφόρηση και ανεπάρκεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα συμπτώματα μπορεί να παραμένουν ανεπαίσθητα ή απαρατήρητα έως ότου η νόσος
εξελιχθεί σημαντικά.

Πώς διαγιγνώσκονται οι παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας;

Η διάγνωση των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό
κλινικής αξιολόγησης, απεικονιστικών μελετών και μερικές φορές επεμβατικών εξετάσεων.
Το υπερηχοκαριδογράφημα, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς, το ηλεκτροκαρδιογράφημα
και ο καρδιακός καθετηριασμός μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα εργαλεία για τη
διάγνωση.

Πώς αντιμετωπίζονται οι παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας;

Η αντιμετώπιση των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας εξαρτάται από τη σοβαρότητα
της πάθησης, την παρουσία συμπτωμάτων και την υποκείμενη αιτία.

 • Σε περιπτώσεις όπου η χειρουργική επέμβαση δεν είναι άμεσα απαραίτητη ή σε
  ασθενείς με αντενδείξεις για χειρουργική επέμβαση, η ιατρική θεραπεία
  επικεντρώνεται στη διαχείριση των συμπτωμάτων και των υποκείμενων αιτιών.
  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διουρητικά για τη μείωση του οιδήματος, φάρμακα

         για τη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας και τη θεραπεία υποκείμενων
         καταστάσεων όπως η πνευμονική υπέρταση.

 • Οι χειρουργικές επιλογές εξετάζονται για συμπτωματικούς ασθενείς ή για ασθενείς
  με σοβαρή δυσλειτουργία της βαλβίδας και περιλαμβάνουν την επιδιόρθωση ή την
  αντικατάσταση της βαλβίδας. Η επιδιόρθωση της βαλβίδας προτιμάται έναντι της
  αντικατάστασης λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων και του χαμηλότερου
  κινδύνου επιπλοκών. Η αντικατάσταση της τριγλώχινας βαλβίδας εξετάζεται όταν η
  επιδιόρθωση δεν είναι εφικτή.
 • Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει εισαγάγει επεμβάσεις με καθετήρα για την
  αποκατάσταση της τριγλώχινας βαλβίδας, προσφέροντας μια λιγότερο επεμβατική
  επιλογή για ασθενείς υψηλού κινδύνου. Αυτές οι διαδικασίες, αν και βρίσκονται
  ακόμη σε πρώιμα στάδια, έχουν δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στη
  μείωση της παλινδρόμησης και στη βελτίωση των συμπτωμάτων των ασθενών.
  Μελέτες δείχνουν ότι η χειρουργική διόρθωση των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας,
  ιδίως όταν πραγματοποιείται πριν από την εμφάνιση προχωρημένων συμπτωμάτων
  καρδιακής ανεπάρκειας, οδηγεί σε βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης και ποιότητας ζωής.
  Επιπλέον, η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών αποτελεί σημαντική πρόοδο,
  διευρύνοντας δυνητικά τις θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι
  για παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση.

 

Συμβουλές πρόληψης

Δεδομένης της πολύπλοκης φύσης των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας και της
συσχέτισής τους με ευρύτερες καρδιαγγειακές και συστηματικές παθήσεις, η έμφαση στην
πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση παραγόντων κινδύνου,
όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και η παχυσαρκία, οι οποίοι συμβάλλουν
στην ανάπτυξη ασθενειών της καρδιακής βαλβίδας. Η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία
αυτών των καταστάσεων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της
εμφάνισης ή της εξέλιξης των παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας.


Οι παθήσεις της τριγλώχινας βαλβίδας, που περιλαμβάνουν τόσο την ανεπάρκεια όσο και
τη στένωση, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις λόγω της πολύπλοκης αιτιολογίας και των
ποικίλων κλινικών εκδηλώσεών τους. Οι εξελίξεις στη διαγνωστική απεικόνιση, τις
χειρουργικές τεχνικές και τις ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες έχουν βελτιώσει σημαντικά
τη διαχείριση και την πρόγνωση αυτών των παθήσεων. Μια ασθενοκεντρική προσέγγιση,
με έμφαση στις έγκαιρες και εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας, είναι υψίστης
σημασίας για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.