Φορητές Συσκευές Ανίχνευσης ΚΜ.
37ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας.

37ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας – Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας. 6η Συνεδρία Αρρυθμίες – Ηλεκτροφυσιολογία. 

Ομιλία του Καρδιολόγου, Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Βραχάτη με θέμα: Φορητές Συσκευές Ανίχνευσης Κολπικής Μαρμαρυγής.

Αναλύονται τα δεδομένα σχετικά με φορητές συσκευές όπως οι εμφυτεύσιμοι καταγραφείς βρόγχου (loop recorders, ILR), η 24ωρη καταγραφραφή ηλεκτροκαρδιογράφηματος (Holter Ρυθμού) καθώς και οι νεότερες συσκευές που “φοριούνται” (wearables) που χρησιμοποιούν την φωτοπληθυσμογραφία (PPG) για την εκτίμηση της καρδιακής συχνότητας ή έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν καρδιακό ρυθμό μέσω απαγωγής ηλεκτροκαρδιογραφήματος (όπως πχ τα σύγχρονα έξυπνα ρολόγια – smartwatches). Συζητήθηκαν οι δυνατότητες για την ανίχνευση και διαχείριση αρρυθμιών όπως η κολπική μαρμαρυγή, οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι προκλήσεις και οι προβληματισμοί επί του θέματος