Ο Δημήτριος Α. Βραχάτης είναι ειδικός Καρδιολόγος. Εισήχθη 3ος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εκπαιδεύτηκε στην καρδιολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» όπου συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης. Μετεκπαιδεύτηκε με υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Humanitas Clinical and Research Center στο Μιλάνο της Ιταλίας.

ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Καρδιολόγος

Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπεύει να αποτελέσει ένα σημείο αξιόπιστης ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα καρδιολογίας. Στις διάφορες ενότητες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με καρδιολογικές παθήσεις, τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους αλλά και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που σήμερα έχουμε στη διάθεση μας.

Η καρδιολογία αποτελεί μία από τις πλέον ταχέως εξελισσόμενες ιατρικές ειδικότητες. Έχει ενσωματώσει με αποτελεσματικό τρόπο στην κλινική καθημερινότητα σειρά επιτευγμάτων της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της κλινικής έρευνας με αποτέλεσμα όχι μόνο την έγκαιρη και ταχεία διάγνωση αλλά και την αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση.

Είναι πεποίθηση μου ότι η σχέση ασθενή – ιατρού πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ο ιατρός έχει υποχρέωση να εξηγήσει απλά και κατανοητά την πιθανή διάγνωση, τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, τα εκτιμώμενα οφέλη και τους κινδύνους. Ωστόσο, κάθε ασθενής αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα και οι αποφάσεις που τον αφορούν πρέπει να συνυπολογίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επομένως, οι αποφάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προκύψουν ως ένα μηχανικό άθροισμα της γνώσης στην οποία μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση μέσω των συγγραμμάτων ή και του διαδικτύου.

Σας καλωσορίζω και σας εύχομαι καλή πλοήγηση!

ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Καρδιολόγος

Ο Δημήτριος Α. Βραχάτης είναι ειδικός Καρδιολόγος. Εισήχθη 3ος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας. Εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εκπαιδεύτηκε στην καρδιολογία στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» όπου συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης. Μετεκπαιδεύτηκε με υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Humanitas Clinical and Research Center στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπεύει να αποτελέσει ένα σημείο αξιόπιστης ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα καρδιολογίας. Στις διάφορες ενότητες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με καρδιολογικές παθήσεις, τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους αλλά και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που σήμερα έχουμε στη διάθεση μας.

Η καρδιολογία αποτελεί μία από τις πλέον ταχέως εξελισσόμενες ιατρικές ειδικότητες. Έχει ενσωματώσει με αποτελεσματικό τρόπο στην κλινική καθημερινότητα σειρά επιτευγμάτων της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της κλινικής έρευνας με αποτέλεσμα όχι μόνο την έγκαιρη και ταχεία διάγνωση αλλά και την αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση.

Είναι πεποίθηση μου ότι η σχέση ασθενή – ιατρού πρέπει να στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ο ιατρός έχει υποχρέωση να εξηγήσει απλά και κατανοητά την πιθανή διάγνωση, τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, τα εκτιμώμενα οφέλη και τους κινδύνους. Ωστόσο, κάθε ασθενής αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα και οι αποφάσεις που τον αφορούν πρέπει να συνυπολογίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επομένως, οι αποφάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να προκύψουν ως ένα μηχανικό άθροισμα της γνώσης στην οποία μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση μέσω των συγγραμμάτων ή και του διαδικτύου.

Σας καλωσορίζω και σας εύχομαι καλή πλοήγηση!

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Η ενδελεχής λήψη ατομικού και οικογενειακού αναμνηστικού καθώς και η κλινική εξέταση του ασθενούς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της καρδιολογικής εκτίμησης. Είναι συνήθως η πρώτη επαφή του εξεταζόμενου με τον ιατρό και κατευθύνει τη διαγνωστική προσέγγιση και τον επιπλέον έλεγχο, αν αυτός απαιτείται.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αξιολόγησης του καρδιολογικού ασθενή. Προηγμένες τεχνικές όπως το stress-echo, το σπινθηρογράφημα καρδιάς, η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία, η υπολογιστική αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μπορούν να δώσουν διαγνωστικές λύσεις σε πιο σύνθετα προβλήματα.

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Η επεμβατική καρδιολογία περιλαμβάνει διαγνωστικές πράξεις όπως η στεφανιογραφία και ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός αλλά και θεραπευτικές επεμβάσεις όπως η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών, η διακαθετηριακή εμφύτευση βιοπροσθετικής βαλβίδας, η σύγκλειση καρδιακών ελλειμάτων κ.α.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Με την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη εξετάζεται μέσα από την καρδιά η λειτουργία του συστήματος αγωγής της και προσεγγίζονται διαγνωστικά διάφορα αρρυθμιολογικά προβλήματα. Οι επεμβάσεις κατάλυσης μπορούν είτε να τροποποιήσουν είτε να εξαλείψουν συγκεκριμένες αρρυθμίες.

Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ευθύνονται για ένα μεγάλο ποσοστό της νοσηρότητας και θνησιμότητας στο δυτικό κόσμο.

Η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μας έχει προσφέρει την αναγνώριση σειράς παραγόντων που σχετίζονται με δυσμενή πρόγνωση.

Αρκετές δυσάρεστες καταστάσεις μπορεί να αποφευχθούν με απλές αλλαγές στην καθημερινότητα μας όπως η βελτίωση της διατροφής, η διατήρηση του σωματικού βάρους εντός συγκεκριμένων ορίων, η σωματική άσκηση και η αποφυγή αυτοκαταστροφικών συνηθειών όπως το κάπνισμα.

Επιπλέον, οι σύγχρονες δυνατότητες σε φαρμακευτική αγωγή ή/και επεμβατικές παρεμβάσεις μπορούν να τροποποιήσουν σημαντικά ή ακόμα και να ανακόψουν τη φυσική πορεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, να βελτιώσουν την ποιότητα και να αυξήσουν τα χρόνια ζωής.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εξατομικευμένη προσέγγιση σε συνδυασμό με τη χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού του ιατρείου δίνουν τη δυνατότητα για τη διερεύνηση του συμπτώματος που σας απασχολεί και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η νόσος δεν ταυτίζεται με την ασθένεια. Η τήρηση των ιατρικών οδηγιών και η τακτική επανεξέταση αποτελούν ένα δώρο που οφείλετε στον εαυτό σας. Τηρούμε αναλυτικό φάκελο υγείας με σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος με τη λήψη ατομικού και οικογενειακού αναμνηστικού, κλινική εξέταση και απεικονιστικό έλεγχο όταν αυτό απαιτείται συμβάλει στο να αναδειχθεί έγκαιρα σειρά ασυμπτωματικών καρδιαγγειακών παθολογιών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ

Στη σύγχρονη ιατρική η λήψη δεύτερης γνώμης ενόψει σημαντικών αποφάσεων σχετικά με την υγεία σας αποτελεί δικαίωμα του ασθενή. Είμαστε στη διάθεση σας να συζητήσουμε το πρόβλημα που σας απασχολεί.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό για να ορίσετε ραντεβού για προληπτικό έλεγχο, προαθλητική εκτίμηση, προ-εγχειρητική εκτίμηση, τακτική καρδιολογική παρακολούθηση, την παροχή δεύτερης γνώμης, την αξιολόγηση προσφάτων συμπτωμάτων σας ή για επείγουσες καταστάσεις.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ