ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

Η ακτινογραφία θώρακος αποτελεί μια μη επεμβατική εξέταση που πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού σε ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια. Χρησιμοποιούνται ακτίνες-Χ (ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας) για να διαπεράσουν το ανθρώπινο σώμα (στην περιοχή ενδιαφέροντος) και να αποτυπώσουν την «σκιά του» σε ειδικά φιλμ (ή πλέον ψηφιακά) – αυτό είναι δυνατόν καθώς κάθε διαφορετική δομή του σώματος απορροφά διαφορετικά τις ακτίνες-Χ.

Απεικονίζει σε δύο διαστάσεις το θωρακικό κλωβό, τους πνεύμονες, την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία. Από την ακτινογραφία θώρακος αντλούμε πληροφορίες για το μέγεθος την καρδιάς, την ύπαρξη υγρού στους πνεύμονες ή το περικάρδιο, την ύπαρξη παθολογίας από τους πνεύμονες κ.α.. Ο καρδιολόγος μπορεί να παραγγείλει αυτή την εξέταση στα πλαίσια της διαφορικής διάγνωσης επί δύσπνοιας, βήχα ή πυρετού. Τα ευρήματα της συν-αξιολογούνται με τον λοιπό κλινικο-εργαστηριακού ελέγχο (φυσική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχοκαρδιογράφημα κ.α.).

Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε ακτινογραφίας είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας για την πιθανότητα εγκυμοσύνης.