ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η αξονική τομογραφία καρδιάς (αξονική στεφανιογραφία) αποτελεί μία μη επεμβατική μέθοδο για να απεικονιστούν οι στεφανιαίες αρτηρίες με σκοπό να αξιολογηθεί η ύπαρξη στενώσεων που προκαλούν ισχαιμία. Για τη διενέργεια της τοποθετείται περιφερικός φλεβοκαθετήρας από την οποία εγχύεται σκιαγραφικό. Σήμερα έχει κυρίως ένδειξη για τη διερεύνηση ατόμων με χαμηλής έως μέτριας κλινική υποψία για στεφανιαία νόσο.

Κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ο μη-επεμβατικός της χαρακτήρας. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται η χορηγούμενη ακτινοβολία και ορισμένες τεχνικές δυσκολίες (οι οποίες βαίνουν σταδιακά μειούμενες με την τεχνολογική πρόοδο) αλλά και η ανάγκη διενέργειας «παραδοσιακής» επεμβατικής στεφανιογραφίας στην περίπτωση που η αξονική στεφανιογραφία έχει ευρήματα συμβατά με σημαντική στεφανιαία νόσο.

Διενεργείται στον χώρο του αξονικού τομογράφου και η ιδίως εξέταση (σάρωση) διαρκεί λιγότερο από μισό λεπτό. Της εξέτασης προηγείται η τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα και λήψη ιστορικού. Ο ασθενής επιστρέφει στις δραστηριότητες του αυθημερόν. Στην περίπτωση συνυπάρχουσας νεφρικής νόσου, σημαντική είναι η επαρκής ενυδάτωση λόγω της χορήγησης σκιαγραφικού.

Αξονική αγγειογραφία της αορτής και των μεγάλων αρτηριακών στελεχών του ανθρωπίνου σώματος, η οποία πραγματοποιείται με διαφορετικό πρωτόκολλο σάρωσης, μπορεί να διενεργηθεί στα πλαίσια της προεπεμβατικής αξιολόγησης ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διακαθετηριακή επέμβαση αορτικής βαλβίδας (TAVI).