ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ (MRI Καρδιάς)

Οι απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς αποτελούν έναν τομέα ταχύτατα αναπτυσσόμενο. Τα τελευταία χρόνια η είναι δυνατή η τρισδιάστατη απεικόνιση και λειτουργική αξιολόγηση καρδιάς με τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας.

Πρόκειται για μία εξέταση που μας προσφέρει εξαιρετικά εξειδικευμένες ποιοτικές πληροφορίες για όλη την έκταση του μυοκαρδιακού τοιχώματος, τις καρδιακές κοιλότητες, το περικάρδιο αλλά και τα μεγάλα αγγεία. Μπορεί να αποδώσει με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια τις επί μέρους δομές της καρδιάς. Αποτελεί την εξέταση εκλογής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της καρδιακής λειτουργίας και την μέτρηση ενδοκοιλοτικών όγκων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη επί κλινικής υποψίας μυοκαρδίτιδας ή μυοκαρδιοπαθειών. Μπορεί να συνδυαστεί με δοκιμασία stress (όπως και η υπερηχοκαρδιογραφία) για την ανάδειξη ισχαιμίας.

Παρά τα διαγνωστικά της πλεονεκτήματα και το γεγονός ότι ο ασθενής δεν εκτίθεται σε ακτινοβολία, δεν είναι ακόμα εξέταση ρουτίνας καθώς δεν μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμη δεδομένου ότι απαιτεί την ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση ενός μαγνητικού τομογράφου, έχει αυξημένο οικονομικό κόστος και είναι σχετικά χρονοβόρος (45 -60 λεπτά κατά την διάρκεια των οποίων ο ασθενής πρέπει να παραμείνει ακίνητος)