ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

Οι απινιδωτές είναι συσκευές που εμφυτεύονται με σκοπό την αποτροπή του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς που έχουν κριθεί υψηλού κινδύνου προς τούτο.

Η διαδικασία εμφύτευσης είναι πανομοιότυπη με τη διαδικασία εμφύτευσης των βηματοδοτών. Όλες οι απινιδωτικές συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν και ως βηματοδοτικές συσκευές. Κύρια διαφορά από τις αντίστοιχες βηματοδοτικές συσκευές είναι το ηλεκτρόδιο που εμφυτεύεται στη δεξιά κοιλιά, το οποίο πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τη δυνατότητα απινίδωσης. Κατά τα λοιπά, ο τύπος βηματοδότησης (μονοεστιακός, διεστιακός, αμφικοιλιακός) επιλέγεται από τον θεράποντα καρδιολόγο βάσει των αναγκών του κάθε ασθενούς. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει ανάγκη βηματοδότησης τότε η λειτουργία αυτή δεν ενεργοποιείται.

Οι απινιδωτικές συσκευές έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τους συμβατικούς βηματοδότες, λόγω της ανάγκης για μεγαλύτερη  γεννήτρια («μπαταρία»). Οι σύγχρονοι απινιδωτές διαθέτουν έξυπνο λογισμικό αναγνώρισης του καρδιακού ρυθμού και των δυνητικά θανατηφόρων αρρυθμιών.

Επί αναγνώρισης κοιλιακής ταχυκαρδίας προσπαθούν να την διακόψουν βηματοδοτώντας τη δεξιά κοιλία σε ακόμα ταχύτερη συχνότητα (αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση) και εάν αυτό αποτύχει χορηγούν απινίδωση (ηλεκτρικό  shock). Επί αναγνώρισης κοιλιακής μαρμαρυγής χορηγούν απευθείας απινίδωση. Δυστυχώς και παρά την ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο των λογισμικών υπάρχουν φορές που  ο απινιδιωτής χορηγεί ηλεκτρικό shock χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τον ασθενή συνήθως εξαιτίας μιας μη-θανατηφόρου αρρυθμίας (απρόσφορη εκφόρτιση). Σε αυτή την περίπτωση ο καρδιολόγος βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις χορήγησης θεραπείας με βάση τα χαρακτηριστικά του ασθενή.

Η εμφύτευση μιας απινιδωτικής συσκευής συνδέεται με μικρούς αλλά υπαρκτούς κινδύνους τόσο όσον αφορά την ίδια την επέμβαση (π.χ. οίδημα/λοίμωξη/αιμάτωμα στην περιοχή της θήκης, πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, αιμοπερικάδιο)  όσο και μακροπρόθεσμα (π.χ. λοίμωξη της θήκης ή του απινιδωτικού συστήματος). Για το λόγο αυτό οι ενδείξεις εμφύτευσης απινιδωτικών συσκευών είναι συγκεκριμένες και αυστηρές ώστε το δυνητικό όφελος να είναι μεγαλύτερο από τους πιθανούς κινδύνους. Στις ανεπίπλεκτες περιπτώσεις ο ασθενής διανυκτερεύει στο νοσοκομείο και την επόμενη ημέρα επιστρέφει στις συνήθεις του δραστηριότητες (για μερικές εβδομάδες απαιτείται ωστόσο μία προσοχή στις κινήσεις του άνω άκρου σύστοιχα με το οποίο τοποθετήθηκε η συσκευή).