ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΤΑΞΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ο καρδιακός ρυθμός είναι «ακανόνιστος» όπως για παράδειγμα επί κολπικής μαρμαρυγής ή επί κολπικού πτερυγισμού ο ιατρός αφού λάβει υπόψη το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους με τον ασθενή μπορεί να προβεί σε καρδιομετατροπή στα πλαίσια στρατηγικής «ελέγχου ρυθμού».

Όσον αφορά την κολπική μαρμαρυγή ή τον κολπικό πτερυγισμό αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται σε οξεία φάση (εντός 48 ωρών από την εισβολή της αρρυθμίας) ή προγραμματισμένα (σε αυτή την περίπτωση προηγείται η θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα σε κατάλληλη δόση για τουλάχιστον 21 ημέρες). Μπορεί επιπλέον, κατά την κρίση του ιατρού και τις ιδαιτερότητες του ασθενούς να προηγηθεί έλεγχος με διοισοφάγειο υπερηχογράφημα.

Η καρδιομετατροπή, η ανάταξη δηλαδή του καρδιακού ρυθμού του ασθενούς από μία αρρυθμία στον φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό μπορεί να γίνει είτε φαρμακευτικά είτε ηλεκτρικά (με χορήγηση -συγχρονισμένης- ηλεκτρικής απινίδωσης).

Η φαρμακευτική καρδιομετατροπή συνήθως πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον είτε λόγω της ανάγκης ενδοφλέβιας χορήγησης του φαρμάκου (π.χ. αμιωδαρόνη) είτε για λόγους διαχείρισης και αντιμετώπισης των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, ειδικά για εάν ο ασθενής τα λαμβάνει για πρώτη φορά (π.χ. προπαφαινόνη). Η φαρμακευτική καρδιομετατροπή αυτή συνήθως απαιτεί αρκετές ώρες μέχρι την αποκατάσταση του καρδιακού ρυθμού.

Η ηλεκτρική καρδιομετατροπή πραγματοποιείται πάντα σε ελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον. Στον ασθενή χορηγείται ήπια μέθη – νάρκωση ώστε να μην αντιληφθεί το ηλεκτρικό  shock. Η αποκατάσταση του καρδιακού ρυθμού είναι άμεση. Συνήθως ο ασθενής επιστρέφει στις κανονικές του δραστηριότητες το ίδιο απόγευμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί παρακολούθηση ενός 24ώρου.

Ο κύριος κίνδυνος κατά την διαδικασία αποκατάστασης του καρδιακού ρυθμού είναι η πρόκληση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου – αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με την έναρξη της αρρυθμίας και την χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής. Εφόσον αυτά τηρηθούν ο κίνδυνος είναι μικρός. Οι λοιπές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συχνές και είναι παροδικές (πονοκέφαλος, ζάλη, τοπικός πόνο στα σημεία που χορηγήθηκε το ηλεκτρικό shock).