ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

Οι εξελίξεις στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας έχουν επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας. Σήμερα ένα μεγάλο εύρος αρρυθμιών τόσο υπερκοιλιακών όσο και κοιλιακών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Ο επεμβατικός ηλεκτροφυσιολόγος, κατευθυνόμενος από τις κατγραφές ηλεκτροκαρδιογραφήματος και το ιστορικό του ασθενή, αρχικά επιχειρεί να επιβεβαιώσει ή/και να διαγνώσει το ακριβές αρρυθμιολογικό πρόβλημα και να εντοπίσει τα ακριβή σημεία ενδιαφέροντος στο μυοκάρδιο.

Αυτό πραγματοποιείται στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων που παρακολουθούν και καταγράφουν ηλεκτρικά δυναμικά από το εσωτερικό της καρδιάς, ενώ  όταν αυτό απαιτείται υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρο-ανατομικής χαρτογράφησης, δηλαδή της δημιουργίας σε πραγματικό χρόνο ενός εικονικού τριδιάστατου χάρτη της καρδιάς. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά μαγνητικά πεδία που αναγνωρίζουν την κίνηση των ειδικών καθετήρων εντός της καρδιάς. Προηγμένα συστήματα έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού των πρωτογενών αυτών δεδομένων με δεδομένα από προγενέστερες απεικονίσης της καρδιάς, π.χ. μαγνητική τομογραφία.

Ακολούθως ο επεμβατικός ηλεκτροφυσιολόγος με τη χρήση ειδικών καθετήρων κατάλυσης και κατάλληλους χειρισμούς εφαρμόζει θεραπείες κατάλυσης με τη χρήση ειδικών καθετήρων σε ορισμένα τμήματα του μυοκαρδίου ώστε να καταστραφεί το κύκλωμα ή η εστία της αρρυθμιογένεσης. Η διαδικασία αυτή ανάλογα με την υπό θεραπεία αρρυθμία έχει διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας αλλά και διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας για τον οποίο θα σας ενημερώσει ο θεράπων ιατρός πριν και μόλις ολοκληρωθεί το διαγνωστικό σκέλος της επέμβασης και ενόψει των τελικών θεραπευτικών αποφάσεων.

Η διαδικασία της επέμβασης περιλαμβάνει την παρακέντηση της μηριαίας φλέβας ή/και αρτηρίας και την προώθηση ειδικών καθετήρων στο εσωτερικό της καρδιάς. Συνήθως μετά από επέμβαση κατάλυσης ο ασθενής παρακολουθείται για ένα 24ωρο και ακολούθως επιστρέφει στις δραστηριότητες του.