ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αξιολόγηση με επίσκεψη στο χώρο του ιατρείου, όπου μπορεί να  πραγματοποιηθεί επίσης σειρά περεταίρω εξετάσεων.

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Κατόπιν ραντεβού, ο καρδιολόγος μπορεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη κατ’ οίκον. Δυνατότητα και για υπερηχοκαρδιογράφημα.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠYΥ για φάρμακα και εξετάσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

Χορηγούνται στα πλαίσια προαθλητικού ή προεγχειρητικού ελέγχου κατόπιν της απαραίτητης αξιολόγησης από τον καρδιολόγο.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καρδιολογικής εξέτασης. Μη επεμβατική δοκιμασία που μας δίνει δίνει μία σειρά από πληροφορίες μέσω της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς.

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η σύγχρονη υπερηχοκαρδιογραφία έχει βελτιώσει σημαντικά τις διαγνωστικές δυνατότητες. Μη επεμβατική εξέταση που μας προσφέρει πολύτιμες ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες.

HOLTER ΠΙΕΣΗΣ

Πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής συσκευής που αποτελείται από την περιχειρίδα και κεντρική μονάδα. Μετρά την αρτηριακή πίεση σε τακτά διαστήματα εντός της ημέρας και της νύχτας.

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

Πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής συσκευής που αποτελείται από τα ηλεκτρόδια και την κεντρική μονάδα. Καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς για μεγάλο διάστημα (24 – 48 ώρες).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ