ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η αορτική βαλβίδα συνδέει την καρδιά με την συστηματική κυκλοφορία. Ειδικότερα συνδέει την αριστερή κοιλία με την αορτή. Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία της καρδιάς η οποία διοχετεύει οξυγονωμένο αίμα σε ολόκληρο το σώμα…

ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ

Η αορτική βαλβίδα συνδέει την αριστερή κοιλία με την ανιούσα αορτή, δλδ την κεντρική αρτηρία του ανθρωπίνου σώματος. Φυσιολογικά το στόμιο έχει επιφάνεια 3-4 cm2, όταν το εμβαδό του στομίου της είναι μικρότερο τότε ομιλούμε για στένωση αορτικής βαλβίδας ή απλά αορτική στένωση…

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Η μιτροειδής βαλβίδα είναι η βαλβίδα που συνδέει το αριστερό κόλπο με την αριστερή κοιλία της καρδιάς. Πρόκειται για μία βαλβίδα με σύνθετη ανατομική δομή καθώς εκτός από τις δύο γλωχίνες (πτυχές), η μιτροειδική συσκευή – όπως λέγεται – αποτελείται επιπλέον από τους θηλοειδείς μυς και τις τενόντιες χορδές…

ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Η μιτροειδής βαλβίδα συνδέει τον αριστερό κόλπο με την αριστερή κοιλία της καρδιάς. Η μιτροειδική συσκευή, όπως συχνά καλείται η μιτροειδής βαλβίδα, αποτελείται από τις δύο γλωχίνες (πτυχές), τους θηλοειδείς μυες και τις τενόντιες χορδές…