ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ – ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Ο πόνος στο στήθος κατά την ηρεμία ή την προσπάθεια ανησυχεί συχνά τους ασθενείς ή και υγιή άτομα. Μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση καταστάσεων απειλητικών για τη ζωή και η διερεύνηση του πρέπει να πραγματοποιείται σε επείγουσα βάση. Ο χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την πρώτη ιατρική αξιολόγηση πρέπει κατά το δυνατόν να ελαχιστοποιείται, διότι κάθε λεπτό μπορεί να είναι σημαντικό.

Εφόσον ο αρχικός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος (ηλεκτροκαρδιογράφημα, βιοχημικοί δείκτες ή/και υπερηχοκαρδιογράφημα) είναι αρνητικός τότε συνήθως συστήνεται επιπλέον έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται σε δεύτερο χρόνο.

Οι κυριότερες καταστάσεις που πρέπει να αποκλειστούν είναι τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, ο οξύς διαχωρισμός της αορτής και η πνευμονική εμβολή διότι είναι απειλητικές για τη ζωή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να είναι σωτήρια. Αίσθημα πόνου στο θώρακα μπορεί να υπάρχει και σε πληθώρα άλλων καταστάσεων όπως παθήσεις του οισοφάγου και του στόμαχου, παθήσεις των χοληφόρων, μυοσκελετικά αίτια ή έντονο ψυχικό στρες.

Ο πόνος στο θώρακα είναι ένα πολύ γενικό σύμπτωμα και ακόμα και άτυπες/ήπιες εκδηλώσεις του μπορεί να υποκρύπτουν σοβαρές καταστάσεις. Όταν, όμως, το αίσθημα αυτό έχει τυπική κατανομή (πόνος σα σφίξιμο που επεκτείνεται στο λαιμό, τη ράχη και το αριστερό χέρι), εάν είναι πολύ έντονο με επιθετικό χαρακτήρα (π.χ. αιφνίδια έναρξη και επέκταση που θυμίζει να σκίζεται κάτι), εάν αφυπνίσει τον ασθενή κατά τη διάρκεια της νύκτας ή τις πρώτες πρωινές ώρες, εάν το άτομο ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή εάν έχει επιβαρυμένη οικογενειακό ιστορικό τότε η διερεύνηση δε θα πρέπει να καθυστερεί ούτε λεπτό.

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη πρόσφατου «αρνητικού» ελέγχου, ακόμα και ιδιαίτερα εκτεταμένου, δε μπορεί να αποκλείσει με απόλυτο τρόπο μελλοντικά δυσμενή συμβάντα. Στα πλαίσια αυτά το «σύμπτωμα είναι ο βασιλιάς» και ο θεράπων ιατρός το αξιολογεί εξ’ αρχής λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον προγενέστερο έλεγχο αλλά και την παρούσα κατάσταση του εξεταζόμενου.