ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΓ)

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) αποτελεί την συχνότερη εξέταση την οποία αξιολογεί ο καρδιολόγος. Η καταγραφή του ΗΚΓ είναι μία μη επεμβατική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Ο καρδιολόγος ζητεί από τον εξεταζόμενο να αποκαλύψει το θώρακα του καθώς και την περιοχή γύρω από τους καρπούς των χεριών και τους αστραγάλους στα πόδια. Ακολούθως τοποθετεί τα ειδικά ηλεκτρόδια στις προκαθορισμένες περιοχές. Τα ηλεκτρόδια στο άκρο τους φέρουν ειδικά βεντουζάκια (ή δαγκάνες για τα άνω και κάτω άκρα) ή ειδικά αυτοκόλλητα.

Ο ηλεκτροκαρδιογράφος ακολούθως καταγράφει την συνισταμένη του ηλεκτρικού σήματος που προκαλείται κατά τις διάφορες φάσεις του καρδιακού κύκλου.  Οι σύγχρονοι ηλεκτροκαρδιογράφοι φέρουν ειδικές διατάξεις και λογισμικό με σκοπό να αποκλείονται άλλα ηλεκτρικά σήματα που μπορεί να παράγει το ανθρώπινο σώμα (π.χ. μυοδυναμικά από τους μύες) ή διάφορα παράσιτα. Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή, αυτή εκτυπώνεται σε χαρτί ή προβάλλεται σε οθόνη ή μεταφέρεται σε υπολογιστή.

Ο καρδιολόγος αξιολογεί την καταγραφή αυτή με μία συστηματική προσέγγιση η βάση της οποία είναι η αναγνώριση «προτύπων».  Το ΗΚΓ μας δίνει έμμεσες πληροφορίες σχετικά με την ακεραιότητα του ηλεκτρικού συστήματος παραγωγής και αγωγής της καρδιάς, την ύπαρξη οξείας ισχαιμίας του μυοκαρδίου, το πάχος των τοιχωμάτων του μυοκαρδίου κ.α. Η καταγραφή πιθανών αρρυθμιών σε πλήρες ηλεκτροκαρδιογράφημα (12 απαγωγών) είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι θέτει οριστικά τη διάγνωση και καθοδηγεί την αντιμετώπιση.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΗΚΓ αποτελεί μία φωτογραφία της στιγμής. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον πολύτιμα εργαλεία στην καρδιολογία, όμως ένα φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προβλέψει μελλοντικά δυσμενή συμβάντα ούτε να αποκλείσει διαλείπουσες αρρυθμίες – δηλαδή αρρυθμίες που μπορεί να εμφανίζονται για άλλοτε άλλα διαστήματα.

Για τη διενέργεια της εξέτασης δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία αν και η αυξημένη τριχοφυΐα στο θώρακα στους άνδρες ενίοτε απαιτεί χρήση μικρής ποσότητας νερού ή τοπική μερική αποτρίχωση ώστε να είναι σταθερά τη ηλεκτρόδια.